Error
  • ReCaptcha plugin needs a public key to be set in its parameters. Please contact a site administrator.

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

WIPMEB W. Wojnar, P. Reczkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 684-255-08-56, REGON: 180384564, KRS: 0000501761 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 zł.