CHAIN OF SALE

     Our company specializes in the wholesale of furniture mainly to the countries of Central Europe such as: Slovakia, Hungary, the Czech Republic. The rich offer of our wholesale is also appreciated by the Customers in such countries as: Georgia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania, Bulgaria or Moldova. At present, we provide complex service to over 500 Customers in different countries.

 

WIPMEB W. Wojnar, P. Reczkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 684-255-08-56, REGON: 180384564, KRS: 0000501761 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 20 000,00 zł.